VASTUULLISUUS

VASTUULLISUUS ON KONKREETTISIA TEKOJA

Näemme vastuullisuuden toimintamme suorien ja epäsuorien vaikutusten tiedostamisena sekä pitkäjänteisenä kehitystyönä. Yrityksemme tiedostaa kestävän kehityksen ekologisen, sosiaalisen ja taloudellisen luonteen.

Toiminta saaristossa alleviivaa kestävän kehityksen haasteita. Mutta samalla se antaa mahdollisuuden edistää kestäviä toimintatapoja. Haluamme kannustaa myös asiakkaitamme huomioimaan kestävän matkailun pieniä tekoja.

Toiminnassamme keskeisestä ovat seuraavat vastuullisen ja kestävän kehityksen osa-alueet:

1. PAIKALLISUUS

Kestävästi kehittyvä saaristo merkitsee elinvoimaista paikallisyhteisöä. Tuemme alueemme tuotteita, palveluita ja yrityksiä, ja tavoitteemme on työllistää mahdollisimman paljon paikallisia ihmisiä. Suosimme suomalaisia raaka-aineita ja tuotteita. Meillä on tiivis yhteistyö muun muassa Kasnäsin (Ab Kasnäsudden Oy:n), Ab Salmonfarm Oy:n, Wilson Charterin, Taxivene Granlundin, Silver Fish / Kultakiekki Oy.n, Kimito Brewing AB.n sekä Rosalan yrittäjien kanssa.

Kehitämme saaristomatkailua yhteistyössä muiden alueen ja alan toimijoiden kanssa. Yhdessä voimme paremmin vaikuttaa alueen ja saaristomatkailun tulevaisuuteen pitkällä aikavälillä.

2. EKOLOGISUUS

Elämä saaristossa on aina merkinnyt niukkuutta. Samoin me toimimme säästeliäästi ja resurssitehokkaasti. Örössä erityisen tärkeä säästökohde on makea vesi, joka valmistetaan käänteisosmoosilla merivedestä. Toivomme myös asiakkailta huomaavaisuutta ja säästeliäisyyttä vedenkulutuksessaan. Pyrimme toiminnallamme säästämme myös sähköä. Sammutamme valot huoneista, kun poistumme niistä. Emme turhaan pidä katuvaloja päällä vaan ne sammutetaan jo ennen puolta yötä.

Ekologinen haavoittuvuus on selvästi havaittavissa saaristoluonnossa. Ruokahävikin vähentäminen on merkittävä askel ympäristön kuormituksen vähentämiseksi. Suunnittelemme ruokamme hävikin minimoimiseksi. Örö on mukana Pidä Saaristo Siistinä ry:n Saaristomeren matkailukohteiden ravinnekierrätystä edistävässä SaaRa-projektissa. Mahdollinen hävikki kompostoidaan paikallisesti, minkä ansiosta saavutetaan huomattavia vähennyksiä huoltologistiikan kuormittavassa vaikutuksessa. Olemme liittyneet ResQ-järjestelmään ja tulemme viestimään asiakkaille hävikkiruuan hyödyntämisestä.

Järjestämme rantaroskien keräystapahtuman keväisin ja haluamme innostaa asiakkaitamme rantaroskien omaehtoiseen keräykseen.

Saarella on toimiva jätehuolto - lajittelemme ja kierrätämme biojätteen lisäksi kartongin, lasin ja metallin. Myös veneilijöillä on satamassamme mahdollisuus lajitella jätteensä.

3. KULTTUURIPERINTÖ

Meillä on ilo ja kunnia saada toimia kulttuuriperinnöllisesti arvokkaalla saarella. Örön perinnemaisemat, historiallinen rakennuskanta sekä sotilashistoria ovat merkittävää paikallista kulttuuriperintöä.

Yhdessä Metsähallituksen, Forum Marinumin sekä Rannikkotykistön perinneyhdistyksen kanssa ylläpidämme ja edistämme näiden kulttuurikohteiden arvostusta ja säilymistä.