Tältning

Camping på Örö området kostar:

  • Mellan mars - maj och september - december 7,50 € / person / max 3 dagar. I avgiften ingår: möjlighet till dusch i Varusmiessauna, användning av utomhustoalett, vattenpunkten på campingområdet och sopplatsen.
  • Mellan juni och augusti 9,50 € / person / max 3 dagar. I avgiften ingår: allmänna dusch- och bastupass vid Varusmiessauna, användningen av utomhustoalett, campingområdets vattenpunkt på campingområdet och sopplats.

Tältplatser kan inte bokas i förväg. Serviceavgiften betalas vid ankomst, under sommarsäsongen vid Hamnkontoret /Satamakonttoriet och vid andra tidpunkter då Hamnkontoret är stängt, vid 12"-restaurangen. Campingområdet är begränsat till insidan av vägarna kring Sotilaskoti, det får inte övernatta på strandområdet.
Tentsile tält och hängmattor har sin egen avsedda plats. Öppen eld är förbjuden på hela Örö.

Tältområdet (Euref-Fin (~ WGS84) lat: 59º 48.5' lon: 22º 19.65,3' ETRS-TM35FIN: N:6639307, E: 238016)