HÅLLBARHET

KONKRETA HANDLINGAR

Hållbarhet och ansvarsfullhet är en långsiktig och pågående utvecklingsprocess. Vi är medvetna om vår verksamhets direkta och indirekta påverkan och verksamhetens ekologiska, sociala och ekonomiska aspekter.

Verksamheten i skärgården förutsätter och möjliggör hållbart företagande. Vi vill även uppmuntra våra gäster att göra små hållbara handlingar. Följande områden för ansvarsfull och hållbar utveckling står i centrum för vår verksamhet.

DET LOKALA

Ett skärgårdssamhälle som utvecklas hållbart innebär livskraf.

Vi använder lokala produkter och tjänster samt samarbetar med lokala företag.

Vår målsättning är att anställa så många lokala invånare som möjligt.

Vi föredrar finländska råvaror och produkter. Vi har ett nära samarbete med bland annat

Kasnäs (Ab Kasnäsudden Oy), Ab Salmonfarm Oy, Wilson Charter, Taxibåt Granlund,

Silver Fish / Kultakiekki Oy, Kimito Brewing AB och andra företagare på Kimitoön.

Vi utvecklar skärgårdsturismen i samarbete med andra aktörer i regionen. Tillsammans kan vi bättre påverka framtiden i skärgården och regionen.

2. DET EKOLOGISKA

Livet i skärgården har alltid inneburit en viss knapphet och vi driver vår verksamhet både sparsamt och resurseffektivt. Sötvattnet framställs genom omvänd osmos från havsvatten och vi jobbar ständigt för att minimera användandet vattenförbrukningen. Avsaltningen av havsvattnet är energikrävande. Vi hoppas att våra gäster beaktar detta och är sparsamma med vattenförbrukningen. Majoriteten av våra byggnader värms upp med jordvärme. Vi släcker belysningen i rummen när vi lämnar dem. Vi låter inte heller gatubelysningen lysa i onödan - den släcks före midnatt.

Den ekologiska sårbarheten är tydligt synlig i skärgårdsnaturen. Att minimera matsvinnet är ett sätt att minska belastningen på miljön. Menyerna planeras så att matsvinnet minimeras. Örö är engagerad i föreningen Håll Skärgården Ren rf:s SaaRa-projekt.

Projektet främjar återvinningen av näringsämnen vid besöksmål i Skärgårdshavet.

Eventuell matsvinn komposteras lokalt, det minskar både kostnader och belastningen av avfallshanteringen. Vi har anslutit oss till ResQ-systemet och kommer att informera kunderna om tillvaratagandet av matsvinnet.

På våren arrangerar vi strandstädningstalko. Vi vill också uppmuntra våra gäster att självmant städa stränder.

Vi kommer att anordna en strandskräpinsamling i vår och vi vill uppmuntra våra kunder att samla in sitt eget avfall.

På Örö finns fungerande avfallshantering. Förutom bioavfall sorteras även kartong, glas och metall.

Alla våra gäster kan också sortera sitt avfall.

3. KULTURARVET

Örö's kulturlandskap, de olika naturtyperna, byggnadsarvet och militärhistorien skapar ett rikt kulturarv och för oss är det både en glädje och ära att få verka här på Örö.

Tillsammans med Forststyrelsen, Forum Marinum och föreningen Rannikkotykistön perinneyhdistys upprätthåller och främjar vi uppskattningen och bevarandet av dessa kulturplatser.