Tält och camping

TÄLTA PÅ ÖRÖ

Örö är ett otroligt vackert, inspirerande och facinerande utflyktsmål, beläget i Åbolands skärgård. Den mångfaldiga och unika naturen är en av attraktionerna på Örö. På Örö finns ett havsnära område, som vi har reserverat för tältande gäster.

TÄLTA på Örö

Vi har reserverat ett område nära stranden för våra tältande gäster.

Serviceavgiften för besöket på Örö 5,00€/pers/dygn inkluderar: allmänna dusch- och bastuturer i Beväringsbastun på 12" kasernområdet, vattenposten vid tältområdet och användningen av sopstationen.

Öppen eld är helt förbjuden på hela Örö.

Campingområdets koordinater:

(Euref-Fin (~ WGS84) lat: 59º 48.5' lon: 22º 19.65,3' ETRS-TM35FIN: N: 6639307, E: 238016